การศึกษา

หลักสูตรบัญชีบูรณาการข้ามศาสตร์ IT – Data Science สร้าง “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่”

ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ดีขึ้นอย่างไม่อยู่กับที่ แล้วก็เข้ามามีหน้าที่สำคัญในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณเป็นอันมาก (Big Data) รวมทั้งพินิจพิจารณาผลตอบแทนอย่างเร็ว ถูกต้องกว่ามนุษย์หลายเท่า การมีข้อมูลสำคัญที่มากพอเพียงแล้วก็ใช้ประโยชน์ผลดีได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยสนับสนุนให้การทำงานของธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุดังกล่าว ก็เลยเกิดเรื่องท้าสำหรับนักบัญชีแบบใหม่ ถ้าหากไม่ปรับนิสัยแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ก็จะถูกลดหน้าที่รวมทั้งจุดสำคัญลง หรือบางทีอาจถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์และก็เทคโนโลยีในอนาคต

หลักสูตรบัญชีบูรณาการผ่านศาสตร์ IT – Data Science
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะผู้บริหารธุรกิจ ปรับหลักสูตรบช.บ.ให้ก้าวทันยุคทันสมัย เปลี่ยนแปลงโฉมนักบัญชีสมัยเดิมสู่ “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่” ที่สมัยดิจิทัล ขยายความร่วมมือกับ 2 แผนก บูรณาการศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – วิทยาการข้อมูล ต่อยอดองค์วิชาความรู้รวมทั้งปรับปรุงความชำนาญที่ตอบปัญหาภาคธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี คณะผู้บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรับแก้หลักสูตรบช.บ. ให้มีความล้ำยุค สามารถผลิตบัณฑิตที่ก้าวทันยุคทันสมัยที่ข้อมูลและก็เทคโนโลยีในตอนนี้ โดยบูรณาการหลักสูตรผ่านศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้นิสิตสาขาเอก (Major) การบัญชี จำเป็นต้องเรียนวิชาโท (Minor) ในสาขาไอที (Information Technology) หรือสาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science) ภายใต้กระบวนวิชาปริมาณ 5 กระบวนวิชา สอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาความรู้ทางด้านข้อมูล (Data Literacy)
โดยเชื่อถือว่าจะสามารถสร้าง “นักบัญชีสายพันธุ์ใหม่” ที่ไม่เฉพาะแต่มีองค์วิชาความรู้ เฉพาะศาสตร์ด้านบัญชีสิ่งเดียว แม้กระนั้นยังมีความฉลาดทราบทางด้านข้อมูล (Data Literacy) มีการปรับปรุงความชำนาญและก็ก้าวผ่านการเป็นนักบัญชีที่ทำเป็นเพียงแค่ งานบัญชีฐานราก แปลงเป็นนักบัญชีที่รู้จักใช้คลังเก็บข้อมูลเป็นอันมากสำหรับในการเก็บ สกัดรวมทั้งประเมินผลจนได้ข้อมูล ที่สำคัญรวมทั้งจำเป็นจะต้องออกมาใช้ให้มีคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล

บัณฑิตชุดแรก ของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงใหม่นี้จะเรียนจบในปี 2566 แล้วก็พร้อมสำหรับในการเป็นนักบัญชีสายพันธุ์ใหม่ ที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเอาใจใส่ ในการพัฒนาหลักสูตรให้เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถตรงกับสิ่งที่จำเป็น รวมทั้งความเคลื่อนไหวของประเทศ เป็นราษฎรที่มีคุณภาพถัดไป